privacybeleid

De doelstelling

De doelstelling van de website is om de bezoekers en deelnemers van het Collectief winkelverbod informatie aan te bieden. Hierbij spannen wij ons in om de privacy van de bezoekers te beschermen. Wanneer u gebruik maakt van onze services, kunt u er zeker van zijn dat uw persoonlijke gegevens volledig beschermd zijn en uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden zoals omschreven in het onderstaande privacybeleid. Uw persoonlijke gegevens zullen noch openbaar worden gemaakt, noch zullen ze worden verstrekt aan derden, zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Het Collectief winkelverbod zet zich in om een veilige en betrouwbare gebruikersomgeving te leveren. Lees hieronder verder voor gedetailleerde informatie over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en bewaren voor specifieke diensten, waarom we dat doen en voor welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Verzamelen en bewaren van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt op een zeer nauwgezette en verantwoorde wijze. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die voortvloeien uit de services en diensten waarvoor u zich heeft aangemeld.

Aanmelding als deelnemer Collectief winkelverbod

We vragen "Collectief winkelverbod" deelnemers om de persoonlijke - en bedrijfsgegevens in te vullen die nodig zijn voor het gebruik van de "Collectief winkelverbod" services. Persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam (eventueel ook je adres en telefoonnummer), uw e-mailadres (zodat we u kunnen onderscheiden van andere gebruikers, zodat onze beheerder contact met u op kan nemen wanneer u bijvoorbeeld uw wachtwoord bent vergeten, en zodat wij u bij bepaalde services per e-mail kunnen bereiken) en uw wachtwoord (zodat u in kunt loggen op services met uw persoonlijke "Collectief winkelverbod" account). In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt of verstrekt worden aan derden.

Het inbrengen van contactgegevens

Indien u uw persoonlijke contactgegevens inbrengt en activeert dan verklaart u akkoord te gaan met de opname ervan in onze database en de spreiding ervan over het internet. U kunt de publicatie van uw persoonlijke gegevens op elk moment stopzetten door uw inbreng te wissen. Na activatie zijn uw persoonlijke gegevens onbeperkt online op het internet. Uw gegevens worden verwijderd zodra u geen deelnemer meer bent van het Collectief Winkelverbod.

Vrijwillige e-maillijsten

Deelnemers van het Collectief winkelverbod worden uitgenodigd hun (e-mail) adres op te geven zodat wij hen nieuws kunnen sturen over recente ontwikkelingen die hen waarschijnlijk zullen interesseren. Wij vragen u in dat geval om uw naam en bepaalde adresinformatie op te geven. Deze persoonlijke gegevens op onze lijst worden door ons aan niemand verkocht, verhuurd, geleend, uitgewisseld of geleast. Daarnaast hebben wij de software van de lijstserver zo geconfigureerd dat hij zal weigeren om de persoonlijke gegevens op de lijst aan anderen dan het Collectief winkelverbod te verstrekken. De gegevens zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor andere bezoekers. In de tekst van elke e-mail die wij aan u sturen, vindt u aanwijzingen voor het corrigeren, wijzigen of verwijderen van registratiegegevens in onze e-maillijsten.

 Cookies

We maken gebruik van een toepassing op uw internet browser die "cookie" wordt genoemd. Met behulp van cookies wordt informatie over gebruikersgedrag verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op de harde schijf van je computer plaatst. Ze registreren anonieme gegevens zoals bijvoorbeeld gebruikersgegevens en informatie over het type browser dat wordt gebruikt. We gebruiken de cookies niet om persoonlijke gegevens of andere informatie gerelateerd aan de "Collectief winkelverbod" accounts te verzamelen. Nooit zullen uw persoonlijke gegevens kenbaar worden gemaakt aan derden, zelfs niet wanneer cookies worden verstuurd door andere servers dan die van het Collectief winkelverbod. U kunt de browser zo instellen dat hij een cookie te allen tijde weigert. Daarnaast kunt u de browser zo instellen dat u een waarschuwing in beeld krijgt voordat u een cookie kunt accepteren, zodat u zelf kunt beslissen of u de cookie wilt accepteren of weigeren. Uw beslissing om cookies te weigeren heeft geen enkel effect op uw persoonlijke gebruik van de Collectief winkelverbod services.

Algemene informatie

Naast al het bovenstaande verzamelt Collectief winkelverbod basisinformatie over het gebruikersgedrag. Deze informatie, die wordt opgeslagen door onze web servers, omvat informatie over gebruikte browsers, besturingssystemen en Internet Service Providers, alsmede informatie over de IP-adressen van de computers waarmee onze gebruikers toegang verkrijgen tot de Collectief winkelverbod site. Daarnaast registreren de Collectief winkelverbod web servers welke website onze gebruikers hebben bezocht voordat ze op Collectief winkelverbod terecht kwamen, en de datum, tijd en duur van het bezoek op Collectief winkelverbod . Deze informatie wordt nooit toegeschreven aan specifieke gebruikers.

Wat we doen met de verzamelde gegevens

Zoals hierboven al aangegeven, is het noodzakelijk voor het kunnen aanbieden van onze services, om gebruikersgegevens te verzamelen. Wees er van verzekerd dat het Collectief winkelverbod uitsluitend gegevens verzamelt die absoluut noodzakelijk zijn om de services te kunnen leveren waarom door onze gebruikers is verzocht, en dat deze gegevens uitsluitend in verband met deze services worden gebruikt.

Beveiliging van gegevens

Het Collectief winkelverbod gebruikt technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen, al dan niet met voorbedachten rade, manipulatie door ongemachtigde partijen, het verlies van gegevens, het wissen van gegevens, maar ook tegen toegang door ongemachtigde partijen. We blijven ons voortdurend inzetten om de veiligheidsmaatregelen te verbeteren volgens de nieuwste technologische ontwikkelingen.
Het Collectief winkelverbod is niet verantwoordelijk voor de feitelijke gegevensoverdracht via het internet.

Recht van toegang tot de persoonlijke gegevens

Op verzoek zal het Collectief winkelverbod, overeenkomstig de betreffende wetgeving, gebruikers informeren wanneer persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de Collectief winkelverbod database en zo ja, om welke persoonlijke gegevens het gaat.

Voorwaarden en wijzigingen in het privacybeleid

Door deze website te gebruiken verklaart u in te stemmen met de voorwaarden van ons privacybeleid. Mocht u niet met deze voorwaarden instemmen, dat wordt u verzocht geen persoonlijke gegevens via deze site te verstrekken.

Het Collectief winkelverbod kan dit privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen; wijzigingen worden van kracht zodra zij op deze site worden bekendgemaakt. Het is aan u om dit privacybeleid periodiek te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Voor vragen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@collectief-winkelverbod.nl. We zullen u dan zo snel mogelijk van een antwoord voorzien.

© Collectief winkelverbod
powered by DICO
© 2006-2018 DigiBit