KVO

K.V.O. Keurmerk Veilig Ondernemen samen tegen criminaliteit en onveiligheid

Wat is K.V.O.?

Een middel om een veilige omgeving te bevorderen door het treffen van preventieve veiligheidsmaatregelen door de ontwikkeling van een instrument (keurmerk) waarmee de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar, gewaarborgd en gecontinueerd wordt.

Het doel

Bevordering veiligheid in de binnenstad overdag voor:
Ondernemers, bewoners en bezoekers    

Een PPS – publiek private samenwerking

Te verwachten resultaten

Eigenaren en winkeliers – vermindering bedrijfsschade
Werknemers – veiliger en prettiger werken
Bezoekers – veiliger en prettiger winkelen
Gemeente – sociaal-economische ontwikkeling
Politie en Brandweer – efficiënte en effectieve aanpak

Uitgangspunten

Eenvoudig te hanteren methodiek adequate en simpele maatregelen met een goede koste/baten verhouding
Veel aandacht voor preventie
Integrale aanpak (publiekprivaat)
Continuïteit van de aanpak

K.V.O. kent een certificering van 3 sterren

1e ster * Samenwerking en Plan van Aanpak
2e ster ** Veiligheid van en naar het Centrum
3e ster ***  Veiligheid van Ondernemingen en hun omgeving

Deelnemers aan de werkgroep KVO

Stichting Centrummanagement Weert  Coördinatie
Centrum Weert Promotion    Ondernemers binnenstad
Daghoreca Weert     Ondernemers
Muntpassage            Ondernemers
Gemeente Weert
Politie Weert
Brandweer Weert
Bewonersoverleg Binnenstad (BOB)© Collectief winkelverbod
powered by DICO
© 2006-2018 DigiBit