Home

Het bevorderen van veiligheid is vandaag de dag een belangrijk thema. Zowel de overheid als andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en ondernemers hebben dit vaak hoog op de agenda staan. Dit is ook het geval in de gemeente Weert waar veel kansen liggen om de veiligheid te vergroten.


Het winkelgebied van Weert kampt reeds jaren met een aantal veiligheidsproblemen, zoals overlast van dak- en thuislozen, diefstallen en rondhangende jongeren.
Deze problemen raken rechtstreeks het functioneren van de ondernemers in het winkelgebied.

Dat is de reden dat Centrum Management Weert het initiatief heeft genomen tot de aanpak middels het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Dat is de keuze voor een aanpak waarbij alle relevante veiligheidspartners een actieve rol spelen.

In september 2004 is door ondernemers, gemeente, politie en brandweer gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen voor het winkelgebied in de Weerter binnenstad.

Bij de ondernemers is de behoefte om de veiligheid in het winkelgebied te bevorderen en om overlast tegen te gaan groot. Het gaat de betrokkenen daarbij niet alleen om de winkelcriminaliteit, maar ook om de veiligheid op straat en de uitstraling van het winkelgebied.

De zeven speerpunten zijn:

  1. Brandveiligheid
  2. Onbekendheid taken/ bevoegdheden stadswachten en boa’s
  3. Onveiligheidsgevoel na sluitingstijd
  4. Rondhangende groepen
  5. Schoonmaak
  6. Weinig aangiftes/ meldingen
  7. Winkeldiefstal


© Collectief winkelverbod
powered by DICO
© 2006-2018 DigiBit